Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zapytanie ofertowe na Wykonanie i dostawę kalendarzy dla Centrum Unijnych Projektów Transportowych - BA-WZ.25.11.2020.AB
Termin składania ofert - 13.08.2020 r. Za najkorzystniejszą
uznana została Oferta Wykonawcy Agencja Reklamy Eureka Plus B.
Fedorowicz, R. Fedorowicz, ul. 3 Maja 11/10 35-030 Rzeszów z
ceną realizacji zamówienia w wysokości 34 150,34 zł.
07.08.2020 więcej
Zapytanie ofertowe na Realizację usług graficznych na potrzeby CUPT - BA-WZ.25.9.2020.AB.
Termin składania ofert - 15.06.2020 Za najkorzystniejszą
uznana została Oferta Wykonawcy Wigo s.c. Dariusz Wieczorek, Ewa
Wieczorek, ul. Zamenhofa 133, 61-131 Poznań, z ceną realizacji
zamówienia w wysokości 74 000,00 złotych netto, 91 020,00
złotych brutto.
01.06.2020 więcej
Zapytanie ofertowe na Opracowanie graficzne, korektę językowa oraz komputerowy skład, łamanie, przygotowanie do druku publikacji w postaci elektronicznej i drukowanej, druk publikacji wraz z dostawą_BA-WZ.25.8.2020.MB
Termin składania ofert - 08.06.2020 W nawiązaniu do Zapytania
ofertowego Zamawiający informuje, że wybrano ofertę
najkorzystniejszą, złożoną przez Wykonawcę: : Pracownia C&C
Sp. z o.o., ul. Porannej Bryzy 33, 03-284 Warszawa, z ceną
realizacji zamówienia w wysokości 120 970,50 złotych brutto
27.05.2020 więcej
Zapytanie ofertowe na Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych dla Centrum Unijnych Projektów Transportowych.
UWAGA! NOWY termin składania ofert 05.06.2020 r. W nawiązaniu
do Zapytania ofertowego Zamawiający informuje, że wybrano
ofertę najkorzystniejszą, złożoną przez Wykonawcę: PPHU LIR
ELŻBIETA ZAJET, ul. Grunwaldzka 2, 82-300 Elblągz ceną
realizacji zamówienia, w wysokości 42 029,10 złotych brutto
20.05.2020 więcej
Zapytanie ofertowe na Dostawę materiałów biurowych, papieru kserograficznego oraz elementów wyposażenia-BA-WZ.25.4.2020.MB
Termin składania ofert-02.04.2020 Zamawiający informuje o
unieważnieniu czynności wyboru oferty Wykonawcy AMAD Sp. z
o.o., ul. Łąkowa 31, 05-092 Łomianki Zamawiający informuje
o unieważnieniu czynności wyboru oferty Wykonawcy Firma
Handlowa TONEX Sławomir Gołąbek, ul. Kościelna 7, 47-220
Kędzierzyn-Koźle Zamawiający informuje, że wybrano ofertę
najkorzystniejszą złożona przez Wykonawcę: Partner Office Sp.
z o.o. ul. Bukowińska 26C/69, 02-703 Warszawa, z ceną
realizacji zamówienia w wysokości 139 283,40 złotych brutto
19.03.2020 więcej
Zapytanie ofertowe na Zakup sprzętu komputerowego z wyposażeniem i oprogramowaniem oraz udzielenie gwarancji jakości dla CUPT - BA-WZ.25.24.2019.BP
Termin składania ofert - 8.11.2019 r. W nawiązaniu do
Zapytania ofertowego Zamawiający informuje, że wybrano ofertę
najkorzystniejszą, złożoną przez Wykonawcę: INTARIS Sp. z
o.o., ul. Adama Mickiewicza 57, 01-625 Warszawa z ceną
realizacji zamówienia, w wysokości 63 251,52 złotych brutto.
31.10.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się