Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zapytanie ofertowe na Prenumeratę prasy w wersji drukowanej oraz elektronicznej - BA-OZ.25.29.2018.3.MB
Termin składania ofert - 29.10.2018 r. Informacja o wyborze
Wykonawcy: W nawiązaniu do zapytania ofertowego Zamawiający
informuje, że wybrano ofertę najkorzystniejszą, złożoną
przez Wykonawcę GARMOND PRESS S.A.,31-034 Kraków, ul. Lubicz
3.
18.10.2018 więcej
Zapytanie ofertowe na Organizację wyjazdowego spotkania wraz ze szkoleniem dla pracowników Centrum Unijnych Projektów Transportowych.
Termin składania ofert - 18.10.2018 r. Informacja o wyborze
Wykonawcy: W nawiązaniu do zapytania ofertowego Zamawiający
informuje, że wybrano ofertę najkorzystniejszą, złożoną
przez Wykonawcę INVENTUM Sp. z o.o., ul. Mikołaja Reja 20A,
33-300 Nowy Sącz. Informacja o ponownym wyborze Wykonawcy: W
związku z tym, że pierwotnie wybrany Wykonawca nie potwierdził
spełnienia wszystkich wymagań przedstawionych w Zapytaniu
ofertowym w zaoferowanych miejscach spotkania, Zamawiający
dokonał ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej spośród
pozostałych ważnych ofert. Jako najkorzystniejszą wybrano
ofertę złożoną przez Wykonawcę: Holiday Travel Sp. z o.o.
Plac Powstańców Warszawy 2 00-030 Warszawa
11.10.2018 więcej
Zapytanie ofertowe na Świadczenie usług pocztowych i kurierskich dla Centrum Unijnych Projektów Transportowych - BA-OZ.25.28.2018.MB
NOWY: Termin składania ofert - 18.10.2018 r. Informacja o
wyborze Wykonawcy: W nawiązaniu do zapytania ofertowego wybrano
ofertę najkorzystniejszą, złożoną przez Wykonawcę Poczta
Polska S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa
09.10.2018 więcej
Zapytanie ofertowe na Wykonanie i dostawę kalendarzy dla Centrum Unijnych Projektów Transportowych- BA-OZ.25.27.2018.3.IM
W nawiązaniu do zapytania ofertowego wybrano ofertę
najkorzystniejszą, złożoną przez Wykonawcę Agencja reklamy
EUREKA plus B. Fedorowicz R. Fedorowicz, ul. 3 Maja 11/10, 35-030
Rzeszów.
24.09.2018 więcej
Zapytanie ofertowe na zakup artykułów spożywczych dla CUPT-BA-OZ.25.26.2018.MB
Termin składania ofert - 28.09.2018 r. Informacja o wyborze
Wykonawcy: W nawiązaniu do zapytania ofertowego wybrano
ofertę najkorzystniejszą, złożoną przez Wykonawcę Hurtownia
BB Bożena Bąk, ul. Grójecka 1, 05-530 Góra Kalwaria.
20.09.2018 więcej
Zapytanie ofertowe na Przeprowadzenie Audytu komunikacji wewnętrznej w Centrum Unijnych Projektów Transportowych.
W nawiązaniu do zapytania ofertowego wybrano ofertę
najkorzystniejszą, złożoną przez Wykonawcę Instytut
Innowacyjności Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 101/11, 02-011
Warszawa.
21.08.2018 więcej
Zapytanie ofertowe na Kompleksową organizację stoiska dla CUPT na potrzeby pikniku "Dzień Transportu"
Termin składania ofert - 24.08.2018 r. do godziny 12:00. W
nawiązaniu do zapytania ofertowego wybrano ofertę
najkorzystniejszą, złożoną przez Wykonawcę ED GROUP,
Agnieszka Dąbrowska, ul. Bałtycka 136, 11-041 Olsztyn.
17.08.2018 więcej
Zapytanie ofertowe na usługę organizacji spotkania roboczego dla pracowników CUPT
Termin składania ofert - 31.08.2018 r. Informacja o wyborze
Wykonawcy: W nawiązaniu do zapytania ofertowego na Usługę
organizacji spotkania roboczego dla pracowników Centrum Unijnych
Projektów Transportowych, BA-OZ.25.23.2018.KR, Zamawiający -
Centrum Unijnych Projektów Transportowych informuje, że wybrano
ofertę najkorzystniejszą, złożoną przez Wykonawcę ESPADA,
ul. Piotrkowska 23, 90-406 Łódź.
14.08.2018 więcej
Zapytanie ofertowe na Zakup i dostawę materiałów biurowych, papieru kserograficznego oraz elementów wyposażenia
NOWY Termin składania ofert - 24.08.2018 r. Informacja o
wyborze Wykonawcy: W nawiązaniu do zapytania ofertowego wybrano
ofertę najkorzystniejszą, złożoną przez Wykonawcę AMAD Sp.
z o.o., ul. Łąkowa 31, 05-092 Łomianki.
10.08.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się