2019-01-02

Program Polska Wschodnia 2014 - 2020 Rok 2019

Program Polska Wschodnia 2014 - 2020 Rok 2019

Załączniki

  Kontrola pzu 288 PO...0-0007.17.pdf 45,98 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kontrola pzu POPW_0...0_0006_17.pdf 363,44 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kontrola_na_miejscu...0-00-0006.pdf 53,39 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kontrola pzu POPW_0...0_0005_17.pdf 363,8 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kontrola pzu POPW_0...0_0008_17.pdf 363,17 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kontrola pzu POPW_0...0008_17_1.pdf 385,52 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kontrola pzu POPW_0...0_0004_17.pdf 362,92 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kontrola pzu POPW_0...0_0005_17.pdf 375,19 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kontrola pzu POPW 0...0-0004 17.pdf 363,51 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kontrola pzu POPW 0...0-0001 16.pdf 368,36 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kontrola pzu POPW_03.01.pdf 371,79 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Projekt POPW_03_01_...ealizacji.pdf 82,5 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kontrola_na_miejscu...0-00-0004.pdf 88,76 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kontrola pzu POPW_0...0_0004_17.pdf 370,74 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kontrola pzu POPW_0...0_0008_17.pdf 205,93 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kontrola pzu POPW_0...0_0006_17.pdf 205,48 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kontrola pzu POIS_0...0001_16 _.pdf 207,72 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kontrola pzu POPW_0...8_17(002).pdf 265,08 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kontrola pzu POPW_0...0_0008_17.pdf 220,17 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kontrola pzu POPW_0...0_0001_16.pdf 207,27 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kontrola pzu 170 PO...0-0046_16.pdf 45,92 KB (pdf) szczegóły pobierz
  BIP 1.pdf 45,95 KB (pdf) szczegóły pobierz
  BIP 2.pdf 45,39 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się