2019-01-02

Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Rok 2019

Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Rok 2019

Załączniki

  Kontrola pzu 707 POIS 5.2-31.pdf 45,36 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kontrola pzu 638 POIS 5.1-22.pdf 46,97 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kontrola pzu 635 POIS 5.1-23.pdf 46,3 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kontrola pzu 722 POIS 5.1-22.pdf 44,86 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kontrola na miejscu...19_16_006.pdf 73 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kontrola pzu 699 PO...0-0020-16.pdf 64,22 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kontrola planowa na...-0004_15_.pdf 240,18 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kontrola pzu 705 POIS 3.2_27.pdf 195,66 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kontrola pzu 711 PO...0-0045-18.pdf 61,39 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kontrola pzu 713 PO...0-0011_16.pdf 47,15 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kontrola pzu 708 PO...0-0048_17.pdf 27,13 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kontrola pzu 718 PO...3.01-0024.pdf 45,31 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kontrola pzu 564 PO...7_ kopia.pdf 213,43 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kontrola pzu 1 POIS...0-0001 16.pdf 111,83 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kontrola pzu 598 PO...-0040_16_.pdf 215,69 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kontrola na miejscu...33_17-008.pdf 99,64 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kontrola pzu 640_PO...0-0022_17.pdf 44,38 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kontrola pzu 634_PO...0-0023_17.pdf 46,14 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kontrola pzu 703 PO...00-001816.pdf 111,23 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kontrola pzu KKI_I_...0_0050_18.pdf 44,92 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się