2017-01-18

Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Rok 2016

Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Rok 2016

Załączniki

  Kontrola pzu 7 POIS...0-0012_15.pdf 256,11 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kontrola pzu 8 POIS...0-0007_15.pdf 210,18 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kontrola pzu 10 POI...0-0001_15.pdf 255,66 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kontrola pzu 18 POI...0-0003_16.pdf 208,66 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kontrola pzu 21 POI...0-0002_15.pdf 212,08 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kontrola pzu 20 POI...0-0002_16.pdf 207,33 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kontrola pzu 23 POI...0-0006_15.pdf 210,02 KB (pdf) szczegóły pobierz
  kontrola pzu 5201 1...0-0002_15.pdf 201,51 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kontrola pzu 5201_1...00-009_15.pdf 122,54 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kontrola pzu 5201_2...00-011_15.pdf 243,14 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kontrola pzu 5201_3...00-010_15.pdf 199,41 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kontrola pzu 5201_4...00-003_15.pdf 196,33 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kontrola pzu 5201_5...00-008_15.pdf 200,72 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kontrole pzu 5201 1...00-005.15.pdf 203,85 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kontrola pzu 82 POIiS 3 2-17.pdf 168,85 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się