2020-01-03

Program Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Rok 2020

Program Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Rok 2020

Załączniki

  POIS.07.01.00-00-07...wałości.pdf 218,26 KB (pdf) szczegóły pobierz
  BIP-Kontrola na mie...02512-00 .pdf 196,55 KB (pdf) szczegóły pobierz
  BIP.pdf 235,73 KB (pdf) szczegóły pobierz
  BIP-Kontrola na mie...00-015_11.pdf 182,41 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Projekt POIS.07.01....wałości.pdf 289,15 KB (pdf) szczegóły pobierz
  BIPkontrola n POIS....trwalosci.pdf 51,81 KB (pdf) szczegóły pobierz
  BIP.pdf 237,8 KB (pdf) szczegóły pobierz
  kontrola trwałośc...0-015_12 .pdf 239,73 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kontrola na miejscu...0-0023_17.pdf 271,64 KB (pdf) szczegóły pobierz
  BIP-Kontrola na mie...00-016_11.pdf 219,21 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kontrola_na_miejscu...00-031_13.pdf 59,76 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kontrola na miejscu...28_09_BIP.pdf 65,56 KB (pdf) szczegóły pobierz
  POIS.07.05.00-00-00611 BIP.PDF 46,88 KB (pdf) szczegóły pobierz
  BIP-Kontrola na mie...00-020_11.pdf 184,17 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Projekt POIS.07.01....ałości_.pdf 221,16 KB (pdf) szczegóły pobierz
  inf_do_BIP - Kontro...911 PAŻP.pdf 372,8 KB (pdf) szczegóły pobierz
  BIP-Kontrola na mie...00-007_10.pdf 219,28 KB (pdf) szczegóły pobierz
  kontrola trwałośc...0-042_08_.pdf 234,54 KB (pdf) szczegóły pobierz
  kontrola trwałośc...0-017_09_.pdf 235,7 KB (pdf) szczegóły pobierz
  kontrola trwałośc...0-017_09_.pdf 235,7 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się