2019-01-02

Program Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Rok 2019

Program Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Rok 2019

Załączniki

  Kontrola na dok. Et...00-009_09.pdf 405,01 KB (pdf) szczegóły pobierz
  kontrola na miejscu...-024_09 .pdf 184,8 KB (pdf) szczegóły pobierz
  kontrola na miejscu...-024_09 .pdf 184,8 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Projekt nr POIS 07....- etap II.pdf 30,67 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kontrola_na_miejscu...00-028_11.pdf 51,31 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Projekt nr POIS.07.... Projektu.pdf 183,56 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Projekt nr POIS 07....rwałosci.pdf 47,57 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kontrola_na_miejscu...00-00-006.pdf 51,36 KB (pdf) szczegóły pobierz
  kontrola trwałośc...00-007_10.pdf 196,39 KB (pdf) szczegóły pobierz
  kontrola trwałośc...00-013_10.pdf 211,04 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kontrola_na_miejscu...-00-03_12.pdf 53,04 KB (pdf) szczegóły pobierz
  BIP 6.1-30.pdf 386,98 KB (pdf) szczegóły pobierz
  kontrola_trwałośc...00-020_09.pdf 453,24 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kontrola_na_miejscu...00-029_12.pdf 383,32 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Projekt nr POIS.07.... Projektu.pdf 182,4 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Projekt nr POIS.07....akońc....pdf 192,58 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kontrola_na_miejscu...00-034_12.pdf 51 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Projekt nr POIS.07....kresie.._.pdf 181,25 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kontrola_na_miejscu...00-015_10.pdf 59,49 KB (pdf) szczegóły pobierz
  BIP-Kontrola na mie...00-00-032.pdf 182,89 KB (pdf) szczegóły pobierz
  BIP-Kontrola na mie...00-00-008.pdf 183,29 KB (pdf) szczegóły pobierz
  BIP-Kontrola na mie...00-021_11.pdf 181,24 KB (pdf) szczegóły pobierz
  inf_do_BIP.pdf 70,29 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kontrola na miejscu...06_09_BIP.pdf 46,77 KB (pdf) szczegóły pobierz
  BIP-Kontrola na mie...00-057_13.pdf 184,82 KB (pdf) szczegóły pobierz
  kontrola trwałośc...00-002_09.pdf 184,41 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Projekt POIS.07.03....ałości .pdf 185,53 KB (pdf) szczegóły pobierz
  POIS.08.03.00-00-01...a miejscu.pdf 183,36 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się