2018-02-21

Program Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Rok 2018

Program Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Rok 2018

Załączniki

  Projekt nr POIS 07....wałości.pdf 92,21 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kontrola trwałośc...0-026_08_.pdf 123,18 KB (pdf) szczegóły pobierz
  projekt nr POIS.07....00-024_12.pdf 61,16 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kontrola_na_miejscu...07_04-018.pdf 182,14 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kontrola_na_miejscu...07_02-015.pdf 181,25 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kontrola na miejscu...08_06_BIP.pdf 69,38 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kontrola trwałośc...00-002_11.pdf 79,15 KB (pdf) szczegóły pobierz
  kontrola na miejscu...00-078_13.pdf 185,5 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kontrola na miejscu...00-013_08.pdf 268,59 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kontrola_na_miejscu...07_03-007.pdf 194,36 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Projekt nr POIS 07....wałości.pdf 35,03 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Projekt nr POIS 07....wałości.pdf 111,92 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kontrola_na_miejscu...07_03-012.pdf 198,09 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kontrola na miejscu....00-01711.pdf 182,3 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kontrola_na_miejscu...07_04-030.pdf 182,36 KB (pdf) szczegóły pobierz
  kontrola na miejscu...00-008_11.pdf 217,03 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Projekt nr POIS 07....wałości.pdf 33,3 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kontrola_na_miejscu...07_05-002.pdf 62,16 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kontrola_na_miejscu...07_04-008.pdf 182,06 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kontrola_na_miejscu...03-032_13.pdf 198,86 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kontrola_na_miejscu...06_03-015.pdf 230,63 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Info. na BIP POIS.0...0-081_14_.pdf 217,31 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Projekt nr POIS 07....wałości.pdf 31,84 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Projekt nr POIS 07....wałości.pdf 109,6 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Projekt nr POIS 07.... Etap II_.pdf 85,78 KB (pdf) szczegóły pobierz
  kontrola na miejscu...00-032_13.pdf 183,43 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kontrola_na_miejscu...07_04-020.pdf 60,26 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Projekt nr POIS 07....wałości.pdf 73,39 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Projekt nr POIS 07....00-023_13.pdf 73,63 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Projekt_07_04-020.pdf 60,53 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Projekt nr POIS 07....wałości.pdf 32,25 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kontrola_na_miejscu...00-019_13.pdf 59,51 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Projekt nr POIS 07....wałości.pdf 220,82 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kontrola_na_miejscu...00-030_13.pdf 183,58 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kontrola_na_miejscu...00-004_10.pdf 62,77 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kontrola na miejscu...00-013_09.pdf 74,16 KB (pdf) szczegóły pobierz
  kontrola na miejscu...-023_09 .pdf 182,7 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kontrola_na_miejscu...00-018_12.pdf 48,55 KB (pdf) szczegóły pobierz
  BIP Kontrola_na_mie..._07_04-09.pdf 184,05 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kontrola na miejscu...82_14_007.pdf 203,74 KB (pdf) szczegóły pobierz
  kontrola na miejscu...00-009_10.pdf 185,71 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kontrola na miejscu...IP etap 2.pdf 63,63 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kontrola_na_miejscu...07_01-013.pdf 214,51 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Projekt nr POIS.07....i Etap II.pdf 83,84 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się