2017-01-25

Program Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Rok 2017

Program Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Rok 2017

Załączniki

  628_Kontrola na dok...00-050_13.pdf 163,82 KB (pdf) szczegóły pobierz
  627_Kontrola na dok...00-084_15.pdf 156,63 KB (pdf) szczegóły pobierz
  625_Kontrola na dok...9_etap II.pdf 194,46 KB (pdf) szczegóły pobierz
  624_Kontrola na dok...4_etap II.pdf 188,77 KB (pdf) szczegóły pobierz
  624_Kontrola_na_dok...0_etap II.pdf 191,39 KB (pdf) szczegóły pobierz
  615_Kontrola_na_dok...00 049_13.pdf 151,96 KB (pdf) szczegóły pobierz
  626_rekontrola_na_d...00-012_11.pdf 115,15 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kontrola pzu 124 PO...0-0001_16.pdf 205,51 KB (pdf) szczegóły pobierz
  624_kontrola_na_dok...00-067 14.pdf 208,01 KB (pdf) szczegóły pobierz
  624_Kontrola_na_zak...00-037_11.pdf 113,78 KB (pdf) szczegóły pobierz
  623_Kontrola_na_dok...00-007_10.pdf 112,94 KB (pdf) szczegóły pobierz
  625_Kontrola na dok...9_etap II.pdf 183,76 KB (pdf) szczegóły pobierz
  615_Kontrola_na mie...00-036_15.pdf 155,15 KB (pdf) szczegóły pobierz
  616_Kontrola_na_mie...00-037_15.pdf 154,39 KB (pdf) szczegóły pobierz
  629_Kontrola na dok...00-076_14.pdf 261,41 KB (pdf) szczegóły pobierz
  627_Kontrola na zak...00-026_04.pdf 203,67 KB (pdf) szczegóły pobierz
  628_Kontrola_na_dok...00-003_09.pdf 295,67 KB (pdf) szczegóły pobierz
  629_kontrola_trwałosci.pdf 63,33 KB (pdf) szczegóły pobierz
  633_kontrola_na_dok...00-040_12.pdf 252,92 KB (pdf) szczegóły pobierz
  631_kontrola_na_dok...0-032_12 .pdf 142,73 KB (pdf) szczegóły pobierz
  630_kontrola_na_mie...wałość.pdf 120,36 KB (pdf) szczegóły pobierz
  634_Kontrola na dok...00-075_14.pdf 71,65 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kontrola na miejscu...0-010_09 .pdf 95,12 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kontrola na miejscu...00-048_14.pdf 94,09 KB (pdf) szczegóły pobierz
  635_kontrola_na_dok...00-016_10.pdf 248,22 KB (pdf) szczegóły pobierz
  634_kontrola_na_mie...00-021_09.pdf 203,18 KB (pdf) szczegóły pobierz
  636 Kontrola na mie...00-042_12.pdf 242,41 KB (pdf) szczegóły pobierz
  638_Kontrola na mie...0-0002_15.pdf 140,81 KB (pdf) szczegóły pobierz
  637_kontrola trwał...00-027_10.pdf 93,62 KB (pdf) szczegóły pobierz
  638_kontrola_trwałosci.pdf 76,83 KB (pdf) szczegóły pobierz
  640_kontrola trwał...00-009_09.pdf 100,15 KB (pdf) szczegóły pobierz
  638_kontrola trwał...00-027_10.pdf 103,03 KB (pdf) szczegóły pobierz
  629 Kontrola trwał...00-045_13.pdf 75,59 KB (pdf) szczegóły pobierz
  639_kontrola trwał...00-022_09.pdf 114,64 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kontrola pzu 126 PO...0-0002_15.pdf 253,21 KB (pdf) szczegóły pobierz
  640_Kontrola na dok...00-082_14.pdf 70,73 KB (pdf) szczegóły pobierz
  BIP_kontrola_trwalo...00-011_10.pdf 104,51 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kontrola trwałośc...00-001_10.pdf 105,48 KB (pdf) szczegóły pobierz
  kontrola_trwałosci...00_061-10.pdf 87,93 KB (pdf) szczegóły pobierz
  projekt nr_POIS.08.... trwalosc.pdf 199,27 KB (pdf) szczegóły pobierz
  kontrola_na_dokumen...00-024_11.pdf 157,14 KB (pdf) szczegóły pobierz
  kontrola_trwałosci...00_062_10.pdf 76,99 KB (pdf) szczegóły pobierz
  kontrola_trwałosci...00_011_10.pdf 76,86 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kontrola na dok_POI...00-050_13.pdf 94,59 KB (pdf) szczegóły pobierz
  kontrola_trwałosci...00_076-13.pdf 64,12 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kontrola na miejscu...00-006_10.pdf 262,18 KB (pdf) szczegóły pobierz
  kontrola na miejscu...00-080_13.pdf 39,96 KB (pdf) szczegóły pobierz
  kontrola_trwalosci_...00_042-13.pdf 48,42 KB (pdf) szczegóły pobierz
  kontrola trwałośc...00-012_10.pdf 90,11 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kontrola na miejscu...00-003_09.pdf 59,72 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kontrola na miejscu...00-031_13.pdf 59,3 KB (pdf) szczegóły pobierz
  kontrola na zakońc...00-00-038.pdf 365,56 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się