2017-01-30

Program Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Rok 2016 cz. 2

Program Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Rok 2016 cz. 2

Załączniki

  600 Inf_do BIP POIS...00-003_10.pdf 127,01 KB (pdf) szczegóły pobierz
  599_kontrola_na_mie...00-062_13.pdf 284,16 KB (pdf) szczegóły pobierz
  601_kontrola_na_mie...00-062_13.pdf 284,16 KB (pdf) szczegóły pobierz
  602_Kontrola_na_dok...4 etap II.pdf 242,21 KB (pdf) szczegóły pobierz
  603_Kontrola_na_dok...00-001_07.pdf 159,22 KB (pdf) szczegóły pobierz
  603_kontrola_trwalo...i_8_1_023.pdf 186,11 KB (pdf) szczegóły pobierz
  604_kontrola_na_mie...00-022_10.pdf 165,58 KB (pdf) szczegóły pobierz
  605_POIS 07 01 00-0...4 etap II.pdf 195,99 KB (pdf) szczegóły pobierz
  606 kontrola_na_dok...00 015_11.pdf 144,83 KB (pdf) szczegóły pobierz
  606_kontrola_na_mie...00-002_08.pdf 212,08 KB (pdf) szczegóły pobierz
  607_Kontrola na dok...1_etap II.pdf 203,13 KB (pdf) szczegóły pobierz
  607_kontrola trwał...00-026_10.pdf 118,95 KB (pdf) szczegóły pobierz
  608 Kontrola trwał..._10 (003).pdf 259,28 KB (pdf) szczegóły pobierz
  610_kontrola_na_mie...0-0020_16.pdf 171,56 KB (pdf) szczegóły pobierz
  609 Kontrola trwał...00-016_10.pdf 262,82 KB (pdf) szczegóły pobierz
  611_kontrola trwał...00-026_10.pdf 118,95 KB (pdf) szczegóły pobierz
  613_kontrola_na_dok...00-047_13.pdf 126,91 KB (pdf) szczegóły pobierz
  612 Kontrola II eta...00-057_13.pdf 261,5 KB (pdf) szczegóły pobierz
  614 Kontrola na mie...0-0009_15.pdf 271,06 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kontrola pzu 12 POI...0-0017_16.pdf 255,71 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kontrola pzu 17 POI...0-0009_15.pdf 196,85 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kontrola pzu 16 POI...0-0001_15.pdf 207,74 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kontrola pzu 19 POI...0-0009_15.pdf 207,89 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kontrola pzu 22 POI...0-0002_16.pdf 208,05 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kontrola pzu 24 POI...0-0006_15.pdf 202,06 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kontrola pzu 25 POI...0-0006_15.pdf 203,68 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kontrola pzu 26 POI...0-0004_15.pdf 209,13 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kontrola pzu 27 POI...0-0009_15.pdf 164,85 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kontrola pzu 28 POI...0-0004_16.pdf 209,29 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kontrola pzu 31 POI...0-0019_16.pdf 208,93 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kontrola pzu 32 POI...0-0006_15.pdf 213,17 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kontrola pzu 33 POI...0-0002_15.pdf 249,46 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kontrola pzu 34 POI...0-0009_15.pdf 180,63 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kontrola pzu 35 POI...-0020_16 .pdf 208,63 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kontrola pzu 36 POI...0-0012_15.pdf 207,54 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kontrola pzu 38 POI...0-0013_15.pdf 206,25 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kontrola pzu 39 POI...0-0009_15.pdf 176 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kontrola pzu 43 POI...0-0006_15.pdf 257,89 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kontrola pzu 44 POI...0-0009_15.pdf 210,31 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kontrola pzu 47 POI...0-0005_15.pdf 181,87 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kontrola pzu 48 POI...0-0006_15.pdf 210,9 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kontrola pzu 49 POI...0-0014_16.pdf 129,37 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kontrola pzu 50 POI...0-0009_15.pdf 253,43 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kontrola pzu 51 POI...0-0009_15.pdf 206,8 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kontrola pzu 52 POI...0-0009_15.pdf 176,75 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kontrola pzu 53 POI...0-0009_15.pdf 176,96 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kontrola pzu 54 POI...0-0004_15.pdf 208,27 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kontrola pzu 55 POI...0-0001_16.pdf 284,58 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kontrola pzu 56 POIiS 6.1-44.pdf 207,07 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kontrola pzu 57 POIiS 6.1-44.pdf 209,31 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kontrola pzu 58 POI...0-0002_16.pdf 251,75 KB (pdf) szczegóły pobierz
  kontrola pzu 59 POIS 5 1-13.pdf 250,63 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kontrola pzu 65 POI...š 5 1-10.pdf 207,44 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kontrola pzu 64 POIiS 6 1-46.pdf 209,58 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kontrola pzu 66 POI...0-0005-16.pdf 206,62 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kontrola pzu 68 3 2-23_16.pdf 206,41 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kontrola pzu 69 POI...00-001315.pdf 128,86 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kontrola pzu 71 POI...0-0010_16.pdf 128,94 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kontrola pzu 70 POI...0-0001_16.pdf 204,63 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kontrola pzu 72 POI...0-0001_15.pdf 131,51 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kontrola pzu 76 POI...0-0002-16.pdf 207,58 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kontrola pzu 77 POI...0-0001_15.pdf 129,93 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kontrola pzu 78 POI...00-006_15.pdf 209,11 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kontrola pzu 79 POI...0-0001_15.pdf 166,77 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kontrola pzu 92 POI...0-0002_15.pdf 168,41 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kontrola pzu 88 3 2-23-16.pdf 206,98 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kontrola pzu 93 POI...0-0001_16.pdf 208,75 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kontrola pzu 101 PO...0-0005_15.pdf 208,14 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kontrola pzu 1861PO...7 01 00-0.pdf 203,59 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kontrola pzu 110 PO...Ś 6 1-46.pdf 209,3 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kontrola pzu 5201_67 .pdf 128,2 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kontrola_pzu_9_POIS...-0004_-15.pdf 181,9 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kontrola_pzu_13_POI...0-0016_16.pdf 133,3 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kontrola_pzu_60_POI...-0003_-15.pdf 180,42 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się