2016-12-09

Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Załączniki

  Kontrola pzu 61 POI...0-0009_15.pdf 283,27 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kontrola pzu 30 POI...0-0002_16.pdf 173,59 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kontrola BIP 2016 P...0-0001_16.pdf 205,27 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kontrola pzu 100 PO...0-0019_16.pdf 207,84 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kontrola_pzu_ 107_P...00-001516.pdf 256,21 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kontrola_pzu_105 PO...00-001516.pdf 173,72 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kontrola_pzu_106_PO...01516 -15.pdf 173,96 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kontrola pzu 104 PO...0-0004_15.pdf 132,4 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kontrola pzu 83 POI...0-0002_16.pdf 131,01 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kontrola pzu 84 POI...0-0002_16.pdf 130,28 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kontrola pzu 85 POI...0-0002_16.pdf 129,92 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kontrola pzu 94 POI...0-0013-15.pdf 206,51 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kontrola pzu 95 POI...0-0013-15.pdf 206,87 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kontrola pzu 114 PO...0-0006_16.pdf 209,94 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kontrola pzu 113 PO...0-0006_16.pdf 210 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kontrola pzu 112 PO...0-0006_16.pdf 210,56 KB (pdf) szczegóły pobierz
  615 Kontrola na dok...00-077_14.pdf 140,38 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kontrola pzu 97 6 1-31_16.pdf 203,56 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kontrola pzu 108 PO...0-0006_16.pdf 208,94 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kontrola pzu 109 PO...0-0006_16.pdf 209,93 KB (pdf) szczegóły pobierz
  617_kontrola_na_mie...0-0010_15.pdf 168,83 KB (pdf) szczegóły pobierz
  619 Kontrola na mie...0-0005_15.pdf 273,36 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kontrola pzu 80 POI...0-0009_15.pdf 210,33 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kontrola pzu 45 POI...0-0001_15.pdf 206,15 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kontrola pzu 103 3 1-57-16.pdf 204,97 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kontrola pzu 5201_9...3 2 30-16.pdf 206,65 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kontrola pzu 96 3 2-23_16 .pdf 207,06 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kontrola pzu 5201_118.pdf 205,43 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kontrola pzu 486 PO...00-002216.pdf 110,88 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kontrola pzu 539 PO...-0024_17_.pdf 215,56 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się